ซิลเวอร์โอ๊ค (Silver Oak) หรือที่รู้จักกันในชื่อ เกรวิลเลีย โรบัสตา (Grevillea robusta) เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบที่มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียตะวันออก เป็นที่นิยมปลูกประดับในหลายประเทศทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ ดังนี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • ทรงต้น: สูงใหญ่ แผ่กว้าง ร่มรื่น เติบโตได้ถึง 18-35 เมตร
 • ใบ: ใบสีเขียวเข้มเป็นมันเงา ยาว 15-30 ซม. ด้านหลังใบมีสีเงิน โดดเด่นสวยงาม เมื่อต้องแสงแดดหรือลมพัด
 • ดอก: ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองหรือสีส้ม บานสะพรั่งตลอดปี
 • ผล: เป็นฝักสีน้ำตาล เมล็ดมีปีก สามารถนำไปเพาะขยายพันธุ์ได้

คุณสมบัติ

 • ทนทาน: เติบโตได้ดีในดินหลากหลายประเภท ทนแล้ง ทนต่อสภาพอากาศร้อน และทนทานต่อโรคแมลง
 • โตเร็ว: เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ให้ร่มเงาได้ในระยะเวลาอันสั้น
 • ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์: ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • สวยงาม: ใบสีเขียวเข้ม ตัดกับสีเงินด้านหลัง ดอกสีเหลืองหรือสีส้ม สร้างความสวยงามให้กับสวน
 • ประโยชน์อื่นๆ: เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เมล็ดใช้ทำอาหาร

การปลูกและดูแลรักษา

 • แสงแดด: ชอบแสงแดดจัด ควรปลูกในที่โล่งแจ้ง
 • ดิน: เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ดินร่วน และดินเหนียว ชอบดินที่เป็นกรดเล็กน้อย
 • น้ำ: รดน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปลูก เมื่อต้นโตแล้วรดน้ำได้น้อยลง
 • ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอภาคปีละ 2-3 ครั้ง
 • การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งก้านให้สวยงามเป็นระยะ เพื่อให้ทรงต้นสวยงาม และป้องกันกิ่งหัก
 • โรคและแมลง: โดยทั่วไปแล้วซิลเวอร์โอ๊คเป็นไม้ที่แข็งแรง ทนทานต่อโรคแมลง แต่ควรหมั่นสังเกต หากพบรอยโรคหรือแมลงศัตรูพืช ควรดำเนินการป้องกันกำจัด

ข้อควรระวัง

 • ระบบราก: ระบบรากของซิลเวอร์โอ๊คแผ่กว้าง อาจสร้างความเสียหายให้กับท่อระบายน้ำหรือรากฐานอาคาร ควรปลูกในที่ที่เหมาะสม ห่างไกลจากสิ่งปลูกสร้าง
 • กิ่งก้าน: กิ่งก้านของซิลเวอร์โอ๊คเปราะบาง หักง่าย อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือสายไฟ ควรตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ
 • ใบไม้: ใบของซิลเวอร์โอ๊คอาจทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคน ควรสวมถุงมือและหน้ากากป้องกัน เมื่อต้องสัมผัสใบไม้

สรุป

ซิลเวอร์โอ๊คเป็นไม้ยืนต้นที่สวยงาม ทนทาน และมีประโยชน์ เหมาะสำหรับปลูกประดับสวนขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ ริมถนน หรือพื้นที่โล่งแจ้ง ช่วยเพิ่มความร่มรื่น ลดมลพิษ และสร้างบรรยากาศสวยงามให้กับสถานที่นั้นๆ

แหล่งข้อมูล