4 ขั้นตอน “ต้องรู้”

4 ขั้นตอน “ต้องรู้” ก่อนการซื้อ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส

??คุณสมบัติเกษตรกร
– เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ใครยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ไปแจ้งได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกของท่านได้เลยจ้า)
* เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร

ขั้นตอนที่ 1
สมัคร ?? ด้วยตนเองได้ที่ http://chem.doae.go.th/
โดยระบบจะคัดกรองคุณสมบัติ
*กรณี ?‍♂️?‍♀️❌❌❌ไม่ผ่าน ระบบจะแจ้งให้เกษตรกรทราบ หากเกษตรกรจะ “อุทธรณ์” ให้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์

ขั้นตอนที่ 2
เลือกเรียน ?? หลายช่องทาง
เรียนผ่าน http://elearning.doae.go.th/
อบรม โดย ครู ข (อันนี้เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปนะจ๊ะ)
มีความรู้พร้อมทดสอบ โดยเลือกสถานที่สอบ วันที่สอบ และช่วงเวลาที่สอบ

ขั้นตอนที่ 3
ทดสอบ ✍️✍️✍️ผ่านระบบ http://103.208.27.224/doa_exam/farmer/api_login.php
ในการสอบ 1 รอบ มีสิทธิสอบได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านจะต้องไปเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4
ผู้ผ่านการทดสอบ ต้องแสดง “บัตรประชาชน” ทุกครั้งที่ทำการซื้อ 3 สาร ในร้านที่ได้รับใบอนุญาต

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร