งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

📣 ช่องทางทำกินเกษตรยุค 4.0 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 🌾🌾

📌หนึ่งในกิจกรรมของงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 สำหรับผู้ที่อยากหาอาชีพเสริม ประสบการณ์เพิ่มเติม เพิ่มช่องทางทำกิน

🤗 วิทยากรโดยผู้เชียวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌📌 เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด่วน! รับจำนวนจำกัด 
www.kasetfair.agri.cmu.ac.th/Mains/activity_pages/9

🤭 เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกันที่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ข้างสนามกีฬา 700 ปี

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-944088