เอกฉันท์ แบน 3 สาร ให้เริ่ม 1 ธ.ค. 62

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้มีมติเห็นชอบ มีดังต่อไปนี้ 1.พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข2.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร นพ.ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 3.น.ส.สุภาวดี ทับทิม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สังกัดนิคมชะอำ จ.เพชรบุรี 4.น.ส.บุญยืน ศิริธรรมนายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 5.นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม6.น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 7.น.ส.วิไลวรรณ พรหมคำ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 8.นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมช.กษ. และ 9.นายมนตรี ปาป้อง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ต่อมา น.ส.มนัญญาเปิดเผยว่า ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้ว่าจะทำเรื่องเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ภายในสัปดาห์นี้และเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 27 ต.ค.2562 ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายกล่าวเสมอว่า หากกระทรวงเกษตรฯเห็นชอบอย่างไร คณะกรรมการวัตถุอันตราย จะเห็นชอบเช่นนั้น และในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งต่อไป กรรมการในสัดส่วนของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดการโหวตให้สาธารณชนรับทราบอย่างแน่นอน

“มั่นใจจนถึงวันที่ 1 ธ.ค.2562 คงไม่เหลือสต๊อกของ 3 สารเคมีดังกล่าวในประเทศไทยแล้ว เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ไม่จำเป็นต้องรอถึง 1 ม.ค.2563 ของขวัญชิ้นนี้ต้องมาก่อน และยืนยันปัจจุบันมีสารทดแทนแล้ว แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ คงต้องบอกว่าเราไม่สามารถยกเลิกสารเคมีครั้งเดียว 100 ชนิด และยืนยันจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ หากพบยังมีสารเคมีอันตรายต่อเกษตรกรและประชาชน ส่วนที่นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผลทำให้น้ำหนักของมติครั้งนี้ลดลง เพราะมติครั้งนี้เป็นเสียงข้างมากอยู่แล้ว” รมช.เกษตรฯกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้เสียงส่วนใหญ่ของคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของ ส่วนรัฐผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต จะให้ยกระดับ 3 สารเคมีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง แต่ยังไม่มีผลทางกฎหมายเพราะเป็นแค่คณะทำงานที่ให้ความเห็น และในคณะทำงานชุดนี้ มีเพียงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนเดียวเท่านั้น ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีสิทธิ์โหวตตามกฎหมาย

นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกขู่เอาชีวิตก่อนหน้านี้ ได้เข้ามาสังเกตการประชุมด้วย และเปิดเผยภายหลังว่า วันนี้ได้มีมติชัดเจนแล้วว่าต้องแบนทันทีตามมติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือขอให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเพื่อปรับระดับควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้มีผลโดยเร็ว วันนี้ตนยิ้มออกแล้ว ทุกอย่างต้องจบตั้งนานแล้ว หลังจากนี้มั่นใจได้เลยว่า 1 ธ.ค.นี้ สารเคมีพวกนี้จะหายไปจากประเทศไทย

ที่พรรคประชาธิปัตย์ วันเดียวกัน นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แถลงว่า พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายตั้งแต่ต้นเห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมี 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยเฉพาะนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เห็นด้วยและยังไปไกลกว่าการยกเลิกแล้วเพราะมีแนวคิดทำเกษตรอินทรีย์ ใช้สารออร์แกนิกทดแทนสารเคมีดังกล่าว และจากที่ได้พูดคุยกับ รมว.เกษตรฯ เกี่ยวกับสารที่จะนำมาทดแทน จะต้องมีการเยียวยาให้เกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯจะเป็นผู้ดำเนินการ ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเครื่องมือที่จะนำมาขจัดวัชพืชทดแทนสารเคมี ขณะนี้มีบริษัทที่ทำการทดลองสารทดแทนแล้ว 32 ตัว แต่มีราคาแพงกว่าสารที่ใช้ในปัจจุบัน 2 เท่า ซึ่งทางกระทรวงรับไปดำเนินการว่าจะชดเชยหรือเยียวยาอย่างไรเพื่อที่จะให้ใช้สารเคมีน้อยลง แต่ต้องขอโทษที่ออกมาชี้แจงช้าไปเพราะคิดว่าการกระทำสำคัญกว่าการพูดจะพูดเมื่อผลสำเร็จแล้ว เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่นายเฉลิมชัย เสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงคะแนนอย่างเปิดเผย และจะรอดูว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะยอมหรือไม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า การเสนอให้ยกเลิกการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เป็นเรื่องที่กรมวิชาการเกษตร ในฐานะดูแลรับผิดชอบจะต้องเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา ยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนกระทรวง ที่อยู่ในคณะกรรมการฯ ชัดเจนว่าต้องการให้ยกเลิกการใช้ พร้อมย้ำว่า ผลการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ของ รมช.เกษตรฯ เป็นอย่างไร ก็จะให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย นำเรื่องเข้าที่ประชุมและลงมติ หาก น.ส.มนัญญา มีมติเสนอให้ยกเลิกการใช้ ก็ให้เสนอมาในวันที่ 8 ต.ค.หรือในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าต้นสัปดาห์หน้า สามารถประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ ยืนยันไม่มีดึงเรื่อง เชื่อว่าคณะกรรมการฯ จะมีมติ ยกเลิกการใช้ ส่วนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข อยากให้คณะกรรมการฯลงมติอย่างเปิดเผยนั้นไม่มีปัญหา เรื่องนี้ไม่มีวาระซ่อนเร้น เชื่อมั่นว่าการยกเลิกการใช้สารเคมีครั้งนี้จะสำเร็จ