“รมช.เกษตรฯ”เล็งยกเลิกใช้ “พาราควอต–คลอร์ไพรีฟอส-ไกลโฟเซต”ก่อนสิ้นปีนี้

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการยกเลิกการใช้สารเคมีในการใช้จำกัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส ไกลโฟเซตว่าในวันที่ 20 ส.ค.นี้จะมีการทบทวน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายของสารเคมี เช่น การแบ่งโซนพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ได้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นนโยบายที่ต้องเร่งผลักดันหลังเข้ามารับผิดชอบงานด้านเกษตร ส่วนการยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิดจะทำให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ เพราะมีการใช้มานานเกินไปแล้ว

“ส่วนตัวแล้วอยากให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดอย่างถาวร แต่อย่างไรก็ตามต้องกลับไปศึกษารายละเอียดพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย และยังต้องสานต่องานจากรัฐบาลชุดเก่า ซึ่งจะต้องมีการประชุมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำกับดูแล” น.ส.มนัญญา กล่าว