เตรียมลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร กระทรวงการคลังดันเรื่องเข้าครม. คาด พ.ค.จะได้เงิน แต่ยังไม่เคาะว่าจะจ่ายกี่บาท

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 63 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะมีการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองในสัปดาห์นี้  และคาดว่าเรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า (28 เม.ย.63)

ส่วนเงื่อนไขต่างๆ ขอให้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน ถึงจะบอกเงื่อนไขได้ว่าจะเป็นอย่างไร เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนมาโดยตลอด ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้กำหนดว่าตัวเลขการเยียวยาว่าจะเป็นอย่างไร จากนั้นจะมีการดูว่าจะจัดงบประมาณตาม พ.ร.ก.เงินกู้อย่างไร 

“ขอให้ผ่านครม.ก่อน เชื่อว่าเดือนพ.ค.น่าจะเริ่มดำเนินโครงการ และจ่ายเงินให้กับเกษตกรได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook ในช่วงที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้ ปัจจุบัน Farmbook มีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุงทะเบียนกว่า 6 ล้านครัวเรือน สามารถโหลดได้แล้วทั้งระบบแอนดรอยด์ และระบบ iOS

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภท คือ

1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ / แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และ

4. การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย.