เตรียมจับมือภาคเอกชน เสริมกำลังกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบโนบายการทำงานแก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุนทร​ โนราช​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม​ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายประภัตร ว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ​จะต้องขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากในขณะนี้สามารถผลิตได้เพียง 4,200 ตัน/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดความชื้น ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการอบ ดังนั้นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​ควรจับมือกับโรงสี ให้มามีส่วนช่วยในกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ข้าว  ซึ่งโรงสีเองมีเทคโนโลนีที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการดังกล่าว ที่จะช่วยลดระยะเวลาการอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 160,000 ตัน/ปี