ฮักนะข้าวโพด

ฮักนะข้าวโพด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562 / 63 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในตำบลบ้านหม้อ ที่ปลูกข้าวโพดหลังนา