วันนี้น้ำหนักข่าวเทไปที่ข่าวDSI

วันนี้น้ำหนักข่าวเทไปที่ข่าวDSIตรวจจับโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพผสมพาราควอต เกือบทุบฉบับ
ข่าวรองยังเป็นเรื่องที่ดินส.ป.ก.ของ ส.ส.ปารีณา
และข่าวชาวกระบี่ข้องใจคุณสมบัติของ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ได้รับมอบส.ป.ก.4-01
ข่าวเนื้อในมีเรื่องของฝนหลวง พานิชย์ขายยางพารา และมาตรการปลูกพืชน้ำน้อยแทนการทำนาปรัง…