เห็ดพิษที่สำคัญในเมืองไทยเพื่อระวังในการเลือกบริโภคเห็ด ช่วงหน้าฝนทุกปีจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษจำนวนมาก โดยเฉพาะจากเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งเห็ดที่มีพิษและเห็ดที่ไม่มีพิษ ลักษณะของเห็ดอาจใกล้เคียงกัน จึงทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและนำไปบริโภคทำเสียชีวิตได้
สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารนี้ได้
https://wwwnno.moph.go.th/…/thailand-poisonous-mushroom

ที่มา :: สำนักควบคุมวัสดุการเกษตร