มะกิ้ง

มะกิ้ง หรือ ตรีหนุมาน ไม้เถา เลื้อยพัน ดอก สีขาวครีม ค่อนข้างใหญ่ ผล เป็นผลสด กลม แป้น ผลแก่มีคราบนวล ประโยชน์ เมล็ด คั่วหรือเผารับประทาน ตำน้ำพริก ต้มดื่มแก้โรคเบาหวาน

    มะกิ้ง หรือ ตรีหนุมาน ไม้เถา เลื้อยพันขึ้นคลุมยอดไม้ มีมือจับแข็งแรง ใบ เป็นใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง กว้าง 17-18 ซม. ยาว 12-15 ซม. แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นสามแฉก ก้านใบยาว 2.5 ซม. ดอก สีขาวครีม ค่อนข้างใหญ่ แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ มีน้อยดอก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกส่วนล่างเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 6-6.5 ซม. ส่วนบนแผ่บานเป็นปากแตร เกสรผู้มี 3 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว มีก้านเกสรเมียยาว ผล เป็นผลสด กลม แป้น มีเนื้อ ขนาด 15-18 ซม. ผลแก่มีคราบนวล เมล็ด 6-8 เมล็ด รูปรี ยาว 5 ซม.

การใช้ประโยชน์ เมล็ด คั่วหรือเผารับประทาน ตำน้ำพริก ต้มดื่มแก้โรคเบาหวาน
ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.