หญ้าแฝก วัชพืชที่มีคุณค่ามหาศาลในการช่วยอนุรักษ์ผืนดิน ผืนน้ำ และสภาพแวดล้อม แถมยังสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

มาทำความรู้จักกับคุณสมบัติอันดีเด่นและประโยชน์ของหญ้าแฝกกัน

ที่มา :: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดส้อม