ประกันรายได้ฯข้าว ปีผลิต 65 66 (งวดที่ 3,4) ชดเชย 2 ชนิดข้าว/เปลือกเจ้า-เปลือกเหนียว

  ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 3,งวดที่ 4) โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเฉลี่ยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบ ราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสี และราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสาร สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ทั้งนี้ งวดที่ 3 ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค.2565 และ งวดที่ 4 ระบุวันที่คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-4 พ.ย.2565 ดังรายละเอียด 

งวดที่ 3

งวดที่ 4

   หมายเหตุ : เกณฑ์ราคาเป้าหมาย (รัฐบาลประกัน)

   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 14 ตัน

   2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

   3.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

   4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ

   5.ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

หมายเหตุ : ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณรับสิทธิชดเชยฯ

   – ข้าวเปลือกหอมมะลิ 359 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 432 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 682 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกเจ้า 602 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกเหนียว 387 กก./ไร่

   อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่า ธ.ก.ส.โอนแล้วหรือยัง ได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/หรือผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือน เงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

   อ้างอิง : กรมการค้าถายใน