‘มนัญญา’ชงคกก.วัตถุอันตราย ขึ้นบัญชีดำห้ามใช้3สารพิษ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะส่งผลสรุปความเห็นเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ว่าสมควรกำหนดเป็นวัตถุอันตรายบัญชีที่ 4 คือห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายหรือไม่ ซึ่งหากกรมวิชาการเกษตรสรุปมาเช่นนั้น จะเร่งส่งความคิดเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย แม้ตามกฎหมาย คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอำนาจหน้าที่กำกับและควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายโดยระบุว่า จะลงมติยกเลิกต่อเมื่อมีสารหรือวิธีการทดแทนสารเคมีดังกล่าว

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า สารทดแทนที่ไม่เป็นอันตรายนั้นไม่มีเนื่องจากสารเคมีทุกชนิดมีพิษทั้งสิ้น ดังนั้นการชะลอการยกเลิกออกไป โดยกำหนดให้ใช้โดยกำหนดมาตรการจำกัดการใช้จึงยังส่งผลกระทบร้ายต่อสุขภาพของประชาชน จึงควรลืมคำพูดนี้ไปได้แล้ว และร่วมกันหาแนวทางยกเลิกใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น

นางสาวมนัญญา กล่าวต่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งต่อไป จะสนับสนุนให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นกรรมการแสดงจุดยืนยกเลิกการใช้ กรรมการทั้งหมดมี 29 คนประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน แต่ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า จะสนับสนุนเต็มที่ให้ผู้แทนลงคะแนนเสียงยกเลิกแน่นอน เนื่องจากได้เห็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและพาร์คินสันมีมากขึ้น รวมถึงเด็กไทยมีไอคิวต่ำลง ซึ่งงานวิจัยจากต่างประเทศและในประเทศบ่งชี้ว่า เป็นผลจากสารเคมีอันตรายเหล่านี้

ทั้งนี้ตนเองเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตร สภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง แต่เมื่อการประชุมเมื่อวานนี้ตนติดภารกิจประชุมที่กระทรวง แต่ได้ยืนยันกับคณะกรรมาธิการว่า เห็นสมควรให้ยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดอย่างเด็ดขาด

“ประเทศไทยถูกราดรดด้วยสารพิษมานาน จนส่งผลให้สุขภาพประชาชนแย่ลง ป่วยเป็นมะเร็ง พาร์คินสันมากขึ้น บางคนพูดว่า เป็นโรคเวรโรคกรรม แต่เห็นว่า โรคเวรโรคกรรมนั้นไม่มี การป่วยด้วยโรคเหล่านี้มาจากการดำรงชีวิตที่ต้องสัมผัสกับสารพิษอย่างต่อเนื่อง” นางสาวมนัญญา กล่าว