กยท. (30 มี.ค.) – นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นชอบขยายเวลาปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนค่ายางโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 เป็นเงินกว่า 2.041 ล้านบาท จากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยภายใน 3 เดือน หลังจากเกษตรกรนำยางเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น เกษตรกรทุกรายที่ยังอยู่ระหว่างรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการชะลอยาง (นำผลผลิตยางเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ ก.ค.65-มี.ค.66) และยังจัดเก็บยางไว้ไม่ได้จำหน่าย จะได้รับการยกเว้นเก็บดอกเบี้ยดังกล่าว

     นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวน จึงได้ดำเนินการขยายระยะเวลา ปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการชะลอยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจขายยางในช่วงที่ต้องการได้ ไม่ต้องเร่งระบายยางในสถานการณ์ที่ราคายางผันผวน

    “การขยายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องรีบนำยางออกมาขาย ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจขายยางเมื่อราคายางเหมาะสมและเกษตรกรพอใจ ในราคาที่ต้องการขาย”ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

     อ้างอิงข้อมูล-ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)