ก.พาณิชย์ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กระทรวงพาณิชย์ ว่า จากยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 63-67 ที่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ส่งข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกร ได้ร่วมกันผลักดันผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปีที่ผ่านมา จนกระทั่งยุทธศาสตร์ข้าวไทยบังคับใช้

    ภายใต้มีวิสัยทัศน์สำคัญ คือประเทศไทยจะต้องเดินหน้าไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อมุ่งแก้ปัญหา 2 ข้อ 1.การแข่งขันราคา 2.ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมีน้อยเริ่มสู้ไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น สามารถแข่งราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้ ซึ่งเฉลี่ยต้นทุนการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อไร่ จะลดลงภายใน 5 ปีให้เหลือ 3,000 บาทต่อไร่ และผลผลิตต่อไร่ ปัจจุบันเฉลี่ยไร่ละ 465 กิโลกรัม ต้องเพิ่มเป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่ อีกทั้ง เพิ่มความหลากหลายของข้าวไทยให้ผู้บริโภค โดยเร่งพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ ภายใน 5 ปี โดยเป็นข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ เพื่อตอบโจทย์ตลาดโลก

    นายจุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติม จากการประกวดครั้งนี้ นับประสบความสำเร็จและได้ ผลชัดเจน ได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 6 พันธุ์ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่กำหนดไว้ว่าภายใน 5 ปีต้องได้ 12 พันธุ์ เพียงปี 2564-2565 ได้มาแล้ว 6 พันธุ์ และจากนี้ตั้งเป้าว่าจะเดินหน้าเพื่อนำไปสู่การปลูกในแปลงเกษตร กรเพื่อการพาณิชย์ได้จริง และต้องรีบไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่กรมวิชาการเกษตร ตั้งเป้าว่าไม่เกิน 1 ปี ต้องให้ข้าวพันธุ์ใหม่ลงสู่แปลงนาเกษตรเพื่อการพาณิชย์ได้และเป็นการเพิ่มตัวเลขการส่งออกข้าวต่อไปในอนาคต

     ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หลังการเปิดโครงการและเปิดรับสมัคร”ข้าวพันธุ์ใหม่” จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวหอมพื้นนุ่มและข้าวขาวพื้นแข็ง ได้มีนักพัฒนาข้าวจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวดมากถึง 48 พันธุ์ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการทด สอบตามขั้นตอนต่างๆจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทดสอบคุณสมบัติของข้าวพันธุ์ใหม่ที่สามารถตอบสอนงความหลากหลายของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพและราคา เน้นข้าวคุณภาพอี รสชาติดี มีความต้านทานโรค มีผลผลิตต่อไร่สูง และใช้ระยะเวลาสั้นในการเพาะปลูก จนได้ผู้ชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งข้าวพันธุ์ใหม่จึงเป็นทั้งความหวังและทางรอดของไทย

     ทั้งนี้ ผลการประกวดข้าวพันธ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ปี 2564/2565 ประกอบด้วย 

    1) ประเภทข้าวหอมไทย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ข้าวพันธุ์ PTT13030 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ,รางวัลชมเชย ข้าวพันธุ์ BioH95-CNT ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

    2) ประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ข้าวพันธุ์ RJ44 บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา) ,รางวัลชมเชย ข้าวพันธุ์ CNT15171 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

    3) ประเภทข้าวขาวพื้นแข็ง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ข้าวพันธุ์ PLS16348 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ,รางวัลชมเชย ข้าวพันธุ์ CNT07001 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท